Nederlands Indisch Cultureel Centrum

·                  Nieuwsbrief

Verschijnt maandelijks | Jaargang 3, nr. 3 (Maart 2011) | Oplage: 2000 | Hoofdredacteur: Hans Vogelsang

Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

Van de redactie


Wegens omstandigheden is de vorige Nieuwsbrief helaas iets later dan beloofd uw mailbox binnengekomen. Desondanks was het aantal positieve reacties overweldigend, waarvoor de redactie zeer dankbaar is. De nieuwe lay-out wordt door iedereen enorm gewaardeerd. Men vindt het door de kolommentekst prettiger leesbaar en ook de illustraties vindt men de overzichtelijkheid zeker ten goede komen.

Algemeen oordeel van de lezers is: “Het ziet eruit als een krant en het leest ook als een krant…..” Met een oplage van 2000 is dit inmiddels de grootste Indische nieuwsbrief van het Nederlands taalgebied geworden. Van die 2000 staan er 1930 werkelijk in het abonneebestand en de rest is voor promotionele doeleinden. De reden voor deze forse toename is dat wij vanaf deze maand de nieuwsbrieven ook toezenden aan alle leden van de Tweede Kamer, alsmede aan de Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad van Den Haag.

Bovendien ontvangen wij regelmatig lijsten met E-mail adressen van bevriende organisaties, die wij dan aan ons bestand toevoegen in de verwachting dat ook zij in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zullen zijn. En verder werven wij ook actief nieuwe abonnees en speuren wij altijd in Indische tijdschriften en op Indische websites naar mensen die wij aan onze adressenlijst kunnen toevoegen. Na verzending aan al deze nieuwe adressen krijgen wij gelukkig van slechts een zeer gering aantal mensen opzeggingen. Dit is minder dan 5 % en is dus eigenlijk te verwaarlozen, waarvoor wij ons gelukkig prijzen en bewezen achten dat onze nieuwsbrief daadwerkelijk in een behoefte voorziet.


 

Na 65 jaar nog altijd kinderen van de rekening Reizende tentoonstelling op zoek naar locaties


Een grote groep Nederlanders wordt al 65 jaar lang in de steek gelaten. Het gaat om ca. 300 000 landgenoten die afkomstig zijn uit voormalig Nederlands Indië en de wrede Japanse kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Deze mensen wachten nog altijd op de achterstallige salarissen en pensioenen – de zogeheten backpay – van alle ambtenaren, militairen en reservisten. 65 jaar lang is deze grote

groep met een kluitje in het riet gestuurd. Het begon al toen zij in de jaren na de oorlog terug kwamen in Nederland. Zij kregen een uitermate kille ontvangst en een behandeling als tweederangs burgers. Aan deze al decennia durende onrechtvaardigheid moet nu eindelijk een einde komen. De Stichting Japanse Ereschulden (JES) heeft daarom in overleg met het


Indisch Platform een reizende tentoonstelling laten ontwikkelen, gebaseerd op de rapporten van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie).

Overzichtsfoto tentoonstelling “Na 65 jaar nog altijd kinderen van de rekening”.

Deze tentoonstelling behandelt de geschiedenis van de Indische Archipel vanaf 1875 tot heden. Het geeft een indringend beeld, waarin gedupeerden vertellen over hun ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en hun terugkeer naar Nederland. De rapporten van het NIOD zijn ondanks beloften van de regering en parlement nog steeds niet in de Tweede Kamer behandeld. Het geeft de schijn dat gewacht wordt tot de tijd het inlossen van deze ereschuld onnodig heeft gemaakt. Of is zulk cynisme in onze samenleving niet op z’n plaats?

De aftrap van deze reizende tentoonstelling is geweest in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag van 11 tot en met 28 augustus 2010. Daarna werden de volgende locaties gevonden: Hengelo (waar de tentoonstelling te zien was van 4 t/m 25 februari 2011) en vervolgens de plaatsen: Epe, Zwolle, Breda en Groningen, voor welke locaties nog geen verdere gegevens bekend zijn.

De bedoeling is dat de reizende tentoonstelling door heel Nederland te zien is. Hiervoor is de Stichting JES op zoek naar geschikte locaties. Men denkt in eerste instantie aan wat grotere publieke ruimten, zoals Gemeentehuizen e.d. Dit houdt mede verband met de afmetingen van sommige tentoonstelingsstukken, die zo’n 4 meter hoog zijn. Bovendien moet de minimale vloeroppervlakte zeker 150 m2 zijn om de tentoonstelling goed gestalte te kunnen geven.

Daarom in deze Nieuwsbrief een oproep aan ieder die hier op enigerlei wijze invulling aan zou kunnen geven. Gemeentebesturen, ambtenaren en particulieren die locatie willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Stichting JES, Zoutmanstraat 23 X, 2518 GL Den Haag, Tel: 070-3063742 of via E-mail: stichtingjes@jesinfo.org. Meer inlichtingen over deze tentoonstelling is te vinden op de website: www.65jaarkinderenvanderekening.nl.

_______________________________


 

Voor u bekeken Indosongs Non Stop


Talloze Indische en Indonesische liedjes, Indosongs en nog veel meer is te bekijken en te beluisteren op een geweldige Duitse website. Eigenlijk is het meer een complete verzameling websites en blogs, die onzer één noemer opereren en met voor elk wat wils.

Zo is er een site met een hele mooie fotogalerie: Images of Tana Toraja Sulawesi – Indonesia en een tweede fotosite: The Tonkonan. Voor beide sites geldt dat mooie Indonesische muziek de foto’s omlijst. Maar er zijn nog veel meer websites in diezelfde verzameling, waaronder een met allerlei motieven voor Indonesisch houtsnijwerk, een YouTube kanaal en een site met heel veel gezellige Indonesische luisterliedjes.

Verreweg de leukste wensite in de serie is wel die speciaal gewijd is aan de beste Indosongs. Op deze site ziet u aan de rechterzijde een videovenster, die u al direct de eerste artiest voorschotelt.

Aan de linkerkant van het beeld vindt u een complete lijst met allerlei artiesten, die u na het aanklikken van uw keuze in het videovenster kunt zien en horen. Maar het mooiste is wel, dat onderaan die lijst aan de linkerzijde een LINK staat naar INDOSONGS mp3, via welke u op een site komt, waar u direct kunt doorklikken naar artiesten, bij wie u dan op hun eigen website terechtkomt en nummers van hun albums kunt kiezen.

Als u rechtstreeks naar deze mp3 site wilt gaan, moet u even surfen naar: www.batusura.de/indosongs. En de complete verzameling websites en blogs vindt u via: www.batusura.de.

Deze unieke serie websites moet u beslist gaan bezoeken, want het is zeker de moeite waard. Wij wensen u daarbij veel kijk- en luisterplezier toe.

Met dank aan Sigi Shamier voor de tip.

_______________________________

(advertentie)


De geschiedenis van de Krontjong muziek


Inleiding De gitaar werd in Oost Azië geïntroduceerd door de Portugese zeelieden, die aan het eind van de 15e eeuw de zeeroute naar de Oost vonden. Een van de Portugese gitaren is de Cavaquinho (letterlijke betekenis: “stukje hout”), een kleine gitaar. In Kaapverdië wordt deze nog veel bespeeld, vooral in de wat melancholieke en vooral ritmische muziekstijlen.

Het broertje van de cavaquinho, de van Madeira afkomstige Braquinha, kwam terecht op Hawaii, waar het zich ontwikkelde tot de huidige Ukelele. Een ander van Madeira afkomstig instrument, de Rajão, had vijf snaren en was vrijwel zeker de voorloper van de huidige Krontjonggitaar, die ook vijf snaren heeft.

Toegoe Vanuit hun uitvalsbasis in Malakka bevoeren de Portugezen de handelsroutes naar China, India en enkele eilanden van de Philipijnen en de Indonesische Archipel. Rond de verschillende Aziatische havensteden ontstonden Portugese nederzettingen. Na de val van Malakka en overwinning door de Hollanders, werden de Portugezen – voornamelijk Mestiços (Portugees-Aziatische Christenen), Mardijkers (vrijgelaten Afrikaanse, Indiase of andere Aziatische slaven van de Portugezen die zich tot het Christendom hadden bekeerd) en lokale bekeerden – overgebracht naar het toen pas gestichte Handelscentrum van de VOC in Batavia.

In 1611 had de VOC de koloniale macht veroverd en stelde een stuk land ter beschikking aan de Mardijkers als dank voor verleende diensten. Dit stuk land: Toegoe, lag ongeveer 12 kilometer ten noordoosten van Batavia. Toegoe ontwikkelde zich tot een bolwerk van de Portugese Mestiezen cultuur, waar een mengeling van Portugees, Indiaas en Maleis werd gesproken. De inwoners van Toegoe zongen waarschijnlijk verbasterde versies van in de 16e eeuw populaire Portugese volks- en straatliedjes en namen de Portugese manier van gitaarspelen over om hun Portugis-liedjes te begeleiden.

In de tweede helft van de 19e eeuw werden diezelfde liedjes nog steeds gezongen en werd er melding gemaakt van een vijfsnarige gitaar, de Krontjonggitaar. Ondanks de geïsoleerde positie van Toegoe gedurende de 18e en 19e eeuw, ontstonden er toch contacten met andere Kampongs rond Batavia, met name Depok, waar eveneens vrijgelaten Christelijke slaven woonden. De muziek van Toegoe werd met de speciale begeleiding van de Krontjonggitaar opgenomen in de muziek van de andere nederzettingen.

De structuur van de Portugese teksten (zogenaamde kwatrijnen) had een toepasselijke overeenkomst met de vierregelige Maleise Pantoens. De Maleise teksten verdreven van lieverlee de Portugese. De Nederlanders gebruikten eenvoudige Nederlandse teksten en de Euraziaten gebruikten beide of – zoals meestal – allebei door elkaar. Een duidelijke weerspiegeling van hun gemengde afkomst.

Handelaren en Zeelieden van de havenstad Tandjong Priok (2 kilometer van Toegoe) waren waarschijnlijk verantwoordelijk voor de verdere verspreiding van de Krontjong muziek naar de andere havensteden op Java, zoals Semarang en Soerabaja.

Boeaja’s In Batavia zelf waren de Krontjongliederen en de vijfsnarige gitaar erg populair bij de soldaten van verschillende afkomst in de legerkampen in en rond de stad. Hoewel het Krontjong repertoire bestond uit liefdesliedjes, slaapliedjes, dansliedjes en liedjes over de natuur en andere onderwerpen, richtten de soldaten zich het meest op de Liefdesliedjes met geïmproviseerde teksten, bedoeld om prostituees en onschuldige meisjes te verleiden.

Buiten de legerbarakken werden de liederen verspreid door rondtrekkende “Minstreels” die van Kampong naar Kampong trokken. Deze muzikanten stonden bekend als Boeaja’s of Djago’s (letterlijke betekenis is: krokodillen en hanen). Beide woorden zijn aanduidingen voor vechtjassen of macho’s. Ze werden over het algemeen beschouwd als een bedreiging van de goede zeden, gezien hun bedenkelijke reputatie. De meesten waren van Indische afkomst, sommige anderen hadden een Indiase, Maleise of Chinese achtergrond. In het begin van de 20e eeuw waren er groepen Boeaja’s (wat we nu gangs noemen), maar dan met Krontjonggitaren in plaats van “Ghetto-blasters” als uitrusting. Ze opereerden in vrijwel alle Kampongs; de beruchtste groep was in de Chinese wijk Glodok.

Krontjong muziek had vaak een slechte reputatie door de associatie met de Boeaja’s. Ondanks de slechte naam trok de muziek aan het eind van de 19e eeuw een steeds groter publiek aan. Vooral de wijk Kemajoran in Batavia kende een groot aantal Krontjong vertolkers. De populariteit van de Krontjong muziek maakte een ongekende groei door in het begin van de 20e eeuw en werd vooral onder de Indonesische bevolking zeer gewaardeerd. Bij de Indische Nederlanders kwam de Krontjong onder hetzelfde vuur te liggen als vrijwel alle andere typisch Indische uitingen. Alles wat Indisch of inheems was, werd een slechte naam toebedeeld. Het Indische leven moest zo Europees mogelijk worden en de grote instroom van vele Hollandse uitgezonden krachten (met daaronder vooral Hollandse vrouwen) moest daarvoor zorgdragen.

“Nette” Indische en Hollandse jongens behoorden niet naar Krontjong muziek te luisteren. Europese klassieke muziek werd “je-van-het”. En wie iets anders wilde dan klassieke muziek, die kon zich bezighouden met de Europese Jazz en iets minder westers: de Hawaiian muziek. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de veerkracht van de Krontjong zorgde ervoor dat de muziek de nieuwe stromingen in zich opnam met een wisselend resultaat. Zo ontstonden er nummers als de Krontjong Foxtrot en de Krontjong Cha Cha. De bekendste stroming die toen furore maakte, was de Krontjong Hawaiian, vooral door de toen onsterfelijke immens populaire Indische gitarist George de Fretes.

Alleen de Indische laag van de Indo-Europese bevolking bleef de Krontjong trouw, wat voor de “nette” mensen het vooroordeel over de Krontjong bevestigde. In Nederland, na de repatriëring, ontdeed de Krontjong muziek zich onder de Indische mensen langzaam van zijn “pauper-stigma”. In de ogen van de Hollanders werd de Krontjong muziek de soundtrack van de Indische heimwee naar Indië. Voor de Indische mensen was het meer: de vertolking van de Indische ziel, tijdloos en een thuis biedend aan een volk dat ontheemd is.

Grammofoonindustrie Tot dan toe was de Krontjong straatmuziek en werd voor het plezier gespeeld en gezongen: thuis, in zaaltjes en op straat, waarbij men elkaar begeleidde op de vijfsnarige gitaar, fluit en viool. Eerst alleen in Batavia en omgeving, maar al spoedig verspreidde het zich over de rest van Java. Verdere popularisering en professionalisering van de Krontjong muziek werd sterk beïnvloed door de redelijk snelle opkomst van de grammofoonplatenindustrie. Meteen na de introductie van de grammofoon werd deze vinding ook in de koloniën een vertrouwd beeld.

In 1902 nam een vertegenwoordiger van de grammofoonmaatschappij Columbia in India enkele honderden Krontjongtitels op met lokale zangers en instrumentalisten. De eerste opnames werden in Europa geperst, maar al in 1907 werd in de Indiase stad Calcutta de eerste platenfabriek gebouwd om de Oost-Aziatische markt te bedienen. Daarmee kwam een zeer omvangrijke afzetmarkt binnen bereik. Enkele jaren daarna maakten grote maatschappijen aks Lyraphon, Beka en Pathé opnames in de Oriënt en zorgden zij voor diverse lokale vertegenwoordigers in de Aziatische landen.

Van de platenmaatschappij Odeon zijn enkele van de vroegste opnames bekend. In die tijd was de Krontjong nog steeds eenvoudig met de vijfsnarige gitaar, de fluit en de viool als belangrijkste begeleiders. Soms werd daaraan de Rebana (lijsttrommel) toegevoegd. In de 20er jaren van de vorige eeuw breidden de bandjes zich uit tot kleine orkesten: piano, cello. klarinet, banjo, mandoline en andere instrumenten werden toegevoegd. De muziek evolueerde van eenvoudige volksmuziek tot een steedse (urban) versie en werd in toenemende mate door professionele muzikanten gespeeld. Deze ontwikkeling had deels te maken met de “concoursen”, waarbij orkesten met elkaar in competitie gingen.

Deze concoursen werden met een zekere regelmaar gehouden tijdens Pasar Malams, zoals de Pasar Gambir in Batavia en in amusementsparken. De concoursen namen vanaf 1910 toe in populariteit, waarbij de orkesten werden beoordeeld door een deskundige jury, die niet alleen op de muzikale kwaliteiten lette, maar ook de kostuums en de performance lieten meewegen in hun oordeel. Bij deze wedstrijden waren vaak oplettende scouts van de platenmaatschappijen aanwezig, op jacht naar een nieuwe ster voor hun label.

Halverwege de jaren twintig hadden artiesten eigenlijk meer aanzien. Hun namen werden vermeld op de labels en de platenhoezen en ze traden op in cafés en nachtclubs en andere lokaliteiten in en rond Batavia. Tegen die tijd was de Krontjong muziek sterk veranderd. Het tempo was bijna gehalveerd en er werden veel meer ritmische patronen gespeeld. Vanaf het eind van de twintiger jaren was Krontjong de populairste muziek in Nederlands-Indië.

Komedie-Stamboel Een andere belangrijke bijdrage in de verspreiding van de Krontjong muziek was de “Indische Opera”, de Komedie Stamboel.

Deze werd in 1891 in Soerabaja door André Mahieu (aan wie Stamboel liefhebber Tjalie Robinson zijn andere pseudoniem ontleende: Vincent Mahieu) met financiële hulp van de schatrijke Chinees Jap Goan Thay. Mahieu combineerde aspecten van westers en oosters theater onder de naam: Komedie Stamboel, omdat de meeste verhalen hun oorsprong hadden in Stamboel, de Maleise naam voor Constantinopel of Istanboel. De acteurs droegen dan ook de rode fez en de witte tulband van de Turken en Arabieren. Met zijn gezelschap bracht Mahieu toneelstukken, gebaseerd op de vertellingen uit 1001 Nacht, bewerkingen van stukken van Shakespeare, Europese sprookjes, Chinese vertellingen en verhalen uit Perzië.

Deze stukken werden gespeeld en gezongen in het Maleis, waarmee Mahieu een groot publiek bereikte. Ter afwisseling van de verschillende scènes werd er door een orkest gespeeld, waarbij Krontjong muziek de belangrijkste rol speelde in het repertoire. Met zijn gezelschap maakte Mahieu langdurige en zeer succesvolle tournees door Java. De Krontjong muziek werd hierdoor op grote schaap verspreid en populair gemaakt.

_______________________________

 


Grand Café Restaurant Emma met vrienden of vriendinnen, voor een feestje, bedrijfsuitje en ook voor uw netwerkborrel kunt bij ons terecht in een sfeervolle ambiance en een prettige bediening voor een drankje en een hapje en voor lunch en diner Regentesseplein 222 - 2562 EZ Den Haag - Tel: 070-3655065 winter-openingstijden: maandag t/m vrijdag 15.00 – 00.30 uur, zaterdag 12.00 – 00.30 uur, zondag gesloten

(advertentie)

Dreigt groot deel van Indonesië kopje onder te gaan?

Tektonische plaat van Zuid-oost Azië verzakt in razendsnel tempo


Terwijl de wereld wordt overspoeld door steeds chaotischer wordende taferelen in de Noord-Afrikaanse en Zuid-west Aziatische landen en er zich bovendien excessen voordoen in de natuur en het weer, ontdekten wetenschappers onlangs een reeks gebeurtenissen, die tot nu toe buiten het nieuws werd gehouden. Het Indonesische eiland Java is in zeer korte tijd zeker 6 meter verzakt en zakt nog steeds. Laaggelegen kuststroken zijn overspoeld, waardoor hele dorpen door de oceaan verzwolgen zijn. Omdat in onder andere Pakistan hetzelfde aan de hand lijkt te zijn, hebben sommige onderzoekers de conclusie getrokken dat mogelijk de tektonische platen onder zuid-oost Azië het aan het begeven zijn.

Op 17 januari 2011 vonden er als gevolg van zware regenval op diverse Indonesische eilanden overstromingen plaats. Op zich zelf zijn die daar niet zo bijzonder, ware het niet dat hier de kustgebieden onderliepen, terwijl daar eigenlijk geen aanwijsbare reden voor was. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat dit gebeurde en de bewoners raakten in paniek. Er was geen sprake van rivieren die overstroomden, geen plotseling verhoogde waterstand en geen tsunami. Onderzoekers bestudeerden foto’s van de Google en de GPS satellieten en constateerden dat er iets heel anders aan de hand was. Bij vergelijking van deze beelden met die van enkele maanden terug, bleek dat onder andere Java ongeveer 6 meter gezakt was; iets waar de media totaal geen aandacht aan besteed hadden.

Velen zullen de heftige beelden van de afgelopen maanden nog vers in het geheugen staan: de zeer zware overstromingen in Pakistan, Australië, Nieuw Zeeland, Thailand, Vietnam, Philipijnen. Onder andere in Pakistan liep maar liefst zeven miljoen hectare vruchtbaar gebied onder water. Nu wordt Pakistan regelmatig getroffen door grote overstromingen, maar dit keer was het anders. Wat normaal gesproken altijd gebeurt, gebeurde nu niet: het water trok zich niet terug.

Een mogelijke verklaring is dat de Indo-Australische tektonische plaat is gaan hellen en delen van de landmassa ten gevolge daarvan zijn weggezakt. Hierdoor kan het water niet meer terugvloeien in de oceaan. Het trieste nieuws dat een zeer groot deel van het vruchtbare Pakistaanse land niet meer op het water herwonnen zal kunnen worden, wordt door geen enkele nieuwsdienst gemeld. Evenmin als de ondergelopen kustgebieden in Indonesië, met name Java. Pakistan lijkt er een nieuw permanent merengebied bij te hebben gekregen.De helling van de Indo-Australische plaat veroorzaakte directe gevolgen voor de onder de oceaan gelegen breuklijn KTT (Kermadee Tonga Trench). Deze breuklijn loopt onder andere dwars door de Nieuw Zeelandse stad Christchurch, die op 3 september vorig jaar getroffen werd door een zware aardbeving en onlangs op 22 februari 2011 opnieuw. Grote delen van de stad werden geheel verwoest en er waren veel slachtoffers te betreuren. Ten gevolge van een tektonische verandering wordt een deel van de Indo-Australische plaat onder grote druk gezet, waardoor onder andere Java begint te zinken. Onlangs heeft het Earth Observatory van de NASA toegegeven, dat aan de hand van satellietbeelden moet worden geconcludeerd dat gebieden in Pakistan zo’n drie meter zijn gedaald.

Wetenschappers van de NASA bevestigden dat gebieden in Pakistan 3 meter zijn gedaald; Thailand en met name Bangkok ernstige problemen ondervindt met de afvoer van het vloedwater; het Indonesische eiland Java 6 meter is gezonken en wegen en hele stukken land langs de afwateringskanalen instorten; in Vietnam in zeer korte tijd een soort epidemie van “Sinkholes” (diepe gaten die plotseling in de grond ontstaan door verschuiven van tektonische platen) plaatsvindt; ook het Philipijnse deel van de plaat aan het verzakken is met eveneens overstromingen tot gevolg. Tevens hebben seismologen vastgesteld dat de twee tektonische platen onder de Stille Oceaan (de Juan de Fuca plaat en de Noord Amerikaanse plaat) onder zulke extreme spanning staan, dat theoretisch gezien er elk moment een zeer zware aardbeving kan ontstaan die een kolossale tsunami tot gevolg zal hebben, die de kustgebieden van het westen van Noord Amerika als ook de oostkust van Japan ernstig zal bedreigen. Nu ook de tektonische platen in Zuid-oost Azië voor grote problemen zorgen, lijkt onze gehele planeet aan de vooravond te staan van dramatische gebeurtenissen.


 

Duidelijk zichtbaar op satellietfoto’s zijn de gebieden op Java die, ten gevolge van 6 meter verzakking, na de overstromingen niet meer droogvielen.


Wij sluiten dit artikel af met een chronologie van een aantal extreme gebeurtenissen op het eiland Java tussen 1 december en 30 december 2010:

1 december: de hoofdweg naar het noordelijke Garut afgesloten vanwege een plotselinge wegverzakking in Kampung Kadulempeng. 4 december: chaotische taferelen door een verzakking in de Pajajaran weg in Bandung: een Sinkhole van acht meter diep(!). 6 december: landverzakking verwoest zeven huizen in Karangpari en Bantarkawung. 8 december: de kustgebieden Tappalang en Mamuju in West Sulawesi overstromen. 10 december: zware landverschuivingen in Cimanggu en Karangpucung op West Java. 10 december: Midden Java, een hoofdweg met zijwegen in Sidorejo verzakken een meter. 10 december: landverschuivingen in Cintamanik, Bumijawa en Tegal. 10 december: een enorm zinkgat ontstaat plotseling in Sleman bij Yokyakarta. 11 december: een groot deel van een straat in Pringgodiningratan verzakt zes meter. 12 december: op vier plekken in Bali plotselinge landverschuivingen. 12 december: vijf hectare land in Nusa Tenggara Barat verzakt ineens 50 meter (!). 13 december: onherstelbare scheuren in huizen in Jakarta door verzakken van de Petojo VIJ straat. 14 december: de Trans-Sumatra route in Noord Sumatra zakt weg en op vier plekken verzakkingen in het Bukit-Barisan gebergte. 14 december: de Pancar berg op West Java splijt, wat grote landverschuivingen veroorzaakt. 17 december: een vrachtwagen zakt door de berm bij Anjir Serapat langs de Kalimantan route op Borneo. 18 december: een stuk land op het eiland Madura zakt 10 meter diep weg. 20 december: landverschuivingen en zinkgaten in en rond wegen bij Pekalongan op Midden Java. 21 december: overstromingen en modderstromen in Sulawesi. 22 december: overstromingen en landverschuivingen in Noord Bali. 23 december: de Lapindo dijk van 11 meter hoog op Oost Java barst en huizen staan onder 2,5 meter water. 27 december: het beton tussen Balubur St. en Pasteur St. breekt in stukken en veel verzakkingen in heel Bandung. 28 december: de Bamiayu-Brebes ringweg in Midden Java afgesloten wegens meerdere verzakkingen. 28 december: een 50 meter hoge klip stort neer op de noordelijke hoofdweg bij Pantura. 29 december: de Pengapuran Raya weg in Jakarta verzakt. 29 december: een 32 meter lang deel van een dijk in Bedana zakt helemaal weg. 29 december: grote landverschuivingen in Banyumas, Banjarnegara en Purbalingga. 29 december: de Cave Maria verzakt. 30 december: een heuvel in Purbalingga zakt geheel weg.

_______________________________


 

(advertentie)

Eenheid in verdeeldheid in “Indoland” (achtergrond & opinie)


Wanneer Indo’s een vereniging of club oprichten, gebeurt het met de regelmaat van de klok dat na (vaak zeer) korte tijd de club uiteengevallen is in verschillende afsplitsingen en groepjes. Een verzinsel? Een hersenschim? Misschien. In ieder geval is hier nooit onderzoek naar gedaan. Hoe komt men dan aan deze uitspraak?

In de afgelopen decennia heeft men zich intensief beziggehouden met de Indische wereld. En daar zijn we niet vrolijker van geworden. Het Indisch Huis dat tot drie keer toe opgestart werd en maar niet van de grond wilde komen. En dan al die commissies, interimmanagers, consultancybureaus en wat dies meer zij; om nog maar niet te spreken van bestuursleden met lange vingers. Allerlei “cowboys” die met “vertrouwen” van het ministerie en de fondsen flink aan de subsidieboom stonden te schudden tot de miljoenen als rijpe appeltjes naar beneden vielen en gretig werden opgeraapt. Totdat de bodem van de kist in zicht kwam, met als gevolg dat er niet genoeg geld meer was om het Indisch Huis echt van de grond te tillen en operationeel te maken, waardoor men meer geld uitgaf dan er binnenkwam.

Het Indisch Huis is nu een “museum” van het ministerie van VWS en de Indische boedel ligt daar nu opgeslagen. Een toonbeeld van hoe bepaalde sectoren in het Indische netwerk in Den Haag elkaar het balletje toespeelden en opdrachten aan elkaar werden gegund. En dan te bedenken dat er mensen zijn die indertijd keihard heeft gestreden om de 385 miljoen die aan Stichting Het Gebaar werd toevertrouwd wel eerlijk en efficiënt te besteden. Verreweg het overgrote deel van dit bedrag is via achterdeuren weggesluisd en in broekzakken verdwenen waarin het nooit terecht had mogen komen.


Het Indisch Herinneringscentrum op het prachtige landgoed Bronbeek in Arnhem.


Bronbeek is nu het alternatief. Nu worden daar miljoenen ingepompt en probeert men daar de Indische herinneringen levend te houden. Waarom men voor die plek gekozen heeft, ligt in het feit dat het een prachtige locatie is met voldoende ruimte en mogelijkheden om er een Herinneringscentrum op te starten. Verder zaten al jarenlang de oud-Knillers al op dit landgoed en een IHC gaf dus een welkome toegevoegde waarde. Echter onmiddellijk hebben zich weer allerlei adviseurs en consultancybureaus erop gestort om uit de ruif mee te eten. Gevolg is dat er weer grote sommen aan Indisch vermogen verdampten.

Dan zijn er nog verschillende clubjes en onderdelen van verenigingen die met elkaar niet goed door één deur kunnen. Filmproducenten die uiteindelijk dan toch weer niet die film konden maken die men voor ogen had. Een initiatief voor een Indisch Museum dat al jaren op de plank ligt te verstoffen, terwijl een Moluks Museum er al lang is. En dan al die Pasars, met overal dezelfde stereotype kledingkraampjes, de eettentjes, interviewers en presentatoren, toekomstvoorspellers en ga zo maar door. Dus is ook daar erg weinig innovatiefs te melden.

Duidelijk moge zijn dat de Indo’s door de Hollandse bevolking niet meer als een aparte groep worden gezien, zoals Turken, Polen of Molukkers. Ze worden evenmin gezien als een “minderheidsgroep” die een eigen clubgebouw of centrum moet (mag) hebben. Op de keper beschouwd worden ze helemaal niet gezien. Belangrijkste oorzaak is dat Indo’s niet echt in staat blijken om samen te werken en als een eenheid naar buiten te treden. Op de een of andere manier laat hun aard dit niet toe.

Heeft dit te maken met de verschillen in achtergronden binnen de groep Indo’s? De één heeft een Indische ouder en een Hollandse ouder, de ander heeft twee Indische ouders, weer een ander heeft een Indische en een Chinese ouder en ga zo maar door. De meeste Indo’s waren in Indië eigenlijk kleine bungs. En als ze dan hier de kans krijgen om baas te zijn….. dan ook helemaal….! Zou dit (een deel van) de oorzaak zijn? Hoe doen al die andere minderheden in Nederland het? Molukkers, Turken, Marokkanen, Somaliërs, Polen, enz. hebben in ieder geval één ding gemeen: als het erop aankomt, zijn ze er voor elkaar en kunnen ze samenwerken! En de “achtergrondruis” die bij Indo’s meespeelt is die van identiteit en gemeenschappelijke cultuur. In Indië werd van je verwacht dat je “Hollandser dan Hollands” was (zie ook de passage hierover in het artikel over Krontjong muziek). Hierdoor heeft de groep Indische Nederlanders eigenlijk nooit bewust iets “eigens” opgebouwd. Het gemis daaraan wordt pas ervaren na aankomst hier in het kille Holland. Echter door de drang om zo snel en geruisloos te integreren, heeft men die erfenis maar gelaten voor wat het was en koesterde men het “Tempodoeloe-gevoel” tijdens familiefeestjes en Kumpulans en vanaf het eind van de vijftiger jaren op de Pasar Malam.

Onze ouders spraken nooit over “Wij Indische mensen” of “Wij Indo’s”. Daarentegen hebben zij het weer wel over de Hollanders. Dus Hollanders zien de Indo’s niet als een minderheidsgroep en de Indo’s zien zichzelf niet als minderheidsgroep. Tja, dan blijven de deksels natuurlijk op de geldpotjes voor minderheden zitten. Niet dat Indo’s zich nu plotseling wel als een minderheidsgroep moeten zien, maar hen mag evenmin het recht op een eigen cultuurbeleving ontzegd worden. En dan zal er toch op een of andere manier een deksel van een potje gekegeld moeten worden.

Zeker nu ook binnen de Indische gemeenschap het roer een beetje omgegooid wordt. Kijk naar het Indisch Platform vroeger en zoals het zich nu profileert. Als één groep wordt er nu gestreden, initiatieven ontplooid en acties ondernomen en men spant zich in om vooral toch ook de jongere generaties erbij te betrekken. En dan het Nederlands Indisch Cultureel Centrum, dat met een prachtig bijna kant-en-klaar plan in de startblokken staat. En ook in dat initiatief nemen de jongere generaties een prominente plaats in. Gelukkig komen nu niet meer alleen de bobo’s in beeld, maar wordt ook aandacht besteed aan alle andere Indo’s. Het wachten is nu op een “Nieuw Gebaar”. Het Indische culturele erfgoed is het waard om voort te bestaan, ook nu na 65 jaar en tot in de verre toekomst.

Bron: ICM-Online, Indische Internetkrant.

 

_______________________________


 

 


(advertentie)

Surinaams archiefmateriaal online


In onze vorige editie van februari 2011 plaatsten we een artikel over “Sporen van Smaragd”, een databank met beeldmateriaal van Indisch gerelateerde sporen in Den Haag. Radio Nederland Wereldomroep maakt melding van opnieuw een groot beeldarchief, nu over Suriname en eveneens onder andere op Flickr. Daarnaast kan men het uitgebreide Zeeuws Archief raadplegen, waar ook een schat aan informatie te vinden is. Dit Zeeuws Archief heeft onlangs een grote hoeveelheid historisch materiaal online gezet over de geschiedenis van Suriname als Zeeuwse kolonie. Het Surinaams Museum heeft in samenwerking met het Nationaal Historisch Museum meer dan 2000 oude foto’s op Flickr gezet.

In het Zeeuws Archief heeft men meer dan 25.000 pagina’s geconserveerd en digitaal toegankelijk gemaakt in de gids: De Staten van Zeeland en Suriname. De stukken geven informatie over de beginperiode van de Nederlandse invloed in Suriname in de jaren 1667 tot 1684, en de vestiging van de Zeeuwen en hun pogingen om de kolonie winstgevend te maken.Zeeland heeft een nauwe band met Suriname. In 1666 was Nederland in oorlog met Engeland en wilde daarom Engelse bezittingen in Noord en Zuid Amerika schade toebrengen. Daartoe werden Zeeuwse schepen ingezet. Nadat de West-Indische Compagnie de kolonie Brazilië aan Portugal had moeten teruggeven, werd er gezocht naar alternatieven voor de zeer lucratieve handel in rietsuiker. In 1667 veroverde de Zeeuwse vloot onder leiding van kapitein Abraham Crijnsens de kolonie Suriname op de Engelsen.

Surinaams Museum

Het Nationaal Historisch Museum heeft in samenwerking met het Surinaams Museum meer dan 2000 foto’s uit de 19e en 20e eeuw gedigitaliseerd en door deze op Flickr te plaatsen verwacht men een groot publiek te trekken. De bedoeling is om in een later stadium ook een boek uit te brengen. De foto’s geven een beeld van het dagelijkse leven in Suriname. Bij de collectie ontbreekt hier en daar informatie betreffende de afgebeelde personen of locaties en men hoopt dat deze door het publiek kan worden aangevuld.

Het Gouvernementshuis in Paramaribo

Dit kan nieuwe inzichten en verhalen en zou zelfs mogelijk nieuwe foto’s kunnen opleveren over de gemeenschappelijke geschiedenis van Suriname en Nederland. Evenals bij “Sporen van Smaragd” kan men ook hier zelf foto’s toevoegen.

LINKS: http://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/tuinbonen-voor-de-zeeuwse-kolonie-suriname/

http://www.flickr.com/photos/stichtingsurinaamsmuseum

http://www.rnw.nl

http://www.rnw.nl/data/files/images/lead/article/2011/02/surinaams-archief-zeeland.jpg

_______________________________


Boekbespreking


Roy’s Kookboeken. Authentieke Indo Recepten en Originele Indische Recepten - Roy Dreezens. Zelf aan de slag met originele Indische en exclusieve Javaanse recepten. Eenvoudig uitgelegd en in normale omgangstaal beschreven. Dit maakt deze twee kookboeken tot een waardevolle aanvulling van uw Oosterse kookbibliotheek. Roy zegt er zelf van: “Indisch koken is: niet moeilijk doen; gewoon durven en proberen, en regelmatig proeven. Maar probeer er niet iets mooiers van te maken dan dat het is”. En dit is precies wat ik met deze tweekookboeken wil bereiken. Vaak wordt over koken te moeilijk gedaan, maar iedereen kan het. Beide kookboeken zijn te bestellen via de website van de auteur: www.roysrecepten.nl/boekbestellen.html Beide boeken zijn uitgevoerd op A4 formaat en met hardcover. Authentieke Indo Recepten (in full color), Prijs: €37,30 en Originele Indische Recepten (zwart/wit), Prijs: € 21,10, exclusief verzendkosten.

Oorlog en vrede van een KNIL-kind - N.C. Guda-Pinkse. Op eerlijke en authentieke wijze beschrijft de auteur haar jeugdjaren; de vooroorlogse jaren zowel als de Japanse bezettingsjaren.

De wreedheden van de Japanners en Koreanen tijdens de Tweede Wereldoorlog; de praktijken van de Kempetai en de Tokétai. Maar ook de liefdevolle vriendschap en de belangeloze hulp die ze van Ambonezen ondervond, die daarmee hun eigen veiligheid riskeerden. De schaamte voorbij, heeft ze misbruik en verkrachting vermeld, niets verzwegen en niets verbloemd. Vervolgens beschrijft ze de bevrijdingsroes, de Australiërs en daarmee gepaard gaande leuke en minder leuke ervaringen. Tenslotte de hereniging van gezinnen, de merkada tetap-tijd, de repatriëring en de omstandigheden na aankomst in Holland. Een levensverhaal, eerlijk en onverhuld. Te bestellen bij de uitgever: www.freemusketeers.nl. Prijs: € 19,95 exclusief verzendkosten.

Terug naar mijn Roti - Ramon Beuk. Dit boek is een persoonlijke zoektocht vol impressies, emoties en intieme ontmoetingen. Al reizend, etend en kokend neemt Ramon de lezer mee op een culinaire ontdekkingsreis door zijn geliefde Suriname. Een persoonlijk en open verslag van de mens achter de kok, waarbij doordringt tot in de ziel van Suriname. Beschreven zoals alleen een echte Surinamer dat kan. De vele prachtige foto’s van Remko Kraaijeveld illustreren deze ontdekkingsreis door de voormalige Nederlandse kolonie. Een boek voor Surinamers en Nederlanders, voor kookliefhebbers en reizigers met ruim 50 originele recepten. Adviesprijs: € 29,95.

DVD: Tuan Papa. Deze DVD vertelt het verhaal van de Nederlandse militairen in Indonesië en de kinderen die zij verwekten bij Indonesische meisjes tijdens de koloniale oorlog 1946 tot 1949. Vaders, moeders en kinderen komen aan het woord en in alle openheid vertellen veteranen van nu boven de 80 jaar over hun liefdes en liefjes in oorlogstijd. Vaak nog maar net de pubertijd ontgroeid en nog maagd trokken zij naar Indië, waar de één enkele genotvolle weken beleefde en de ander na een jaar al met romantische trouwplannen rondliep.

Echter na de overdracht in 1949 aan Sukarno’s Republik Indonesia Merkada, moesten allen terugkeren naar Nederland. In de nieuwe republiek lieten zij duizenden kinderen achter. Hier in Nederland stichtten zij nieuwe gezinnen en droegen hun geheim een leven lang mee, ondanks knagende schuldgevoelens. Daar in Indonesië moesten de moeders met hun half-blanke kinderen het hoofd boven water zien te houden. Allen blikken in deze DVD terug op een verleden dat hen voor de rest van hun leven heeft getekend. Adviesprijs: € 14,24.

Mevrouw mijn moeder - Yvonne Keuls. In dit boek richt Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar moeder. Een bijzonder meeslepend en ontroerend verhaal over de Indische wortels van haar familie, de repatriëring naar Nederland en de vestiging van het gezin Keuls in Den Haag. Herinneringen en verhalen van vroeger maken dit boek tot een ode aan de vertelkunst. Een met veel humor omschreven, persoonlijk en ontwapenend boek, dat in 1999 bekroond werd met de Trouw Publieksprijs, nu opnieuw uitgebracht als zogenaamde “Dwarsligger”. Een dwarsligger is een compleet boek in handzaam formaat wat overal in past: in je handtas, je binnenzak, zelfs in je broekzak, zodat je het altijd en over kunt meenemen en lezen. Het boekje meet 12 bij 8 centimeter en weegt nog geen anderhalf ons. Adviesprijs: € 12,50.

Wajang Foxtrot - Indië in beeld en klank - Carl Nix en Henk Mak van Dijk. In aansluiting op ons artikel over Krontjong muziek, wordt in dit boek aan de hand van Indische bladmuziek op een heel bijzondere wijze de aanwezigheid van Nederlanders in de Indische Archipel in beeld gebracht. De onderwerpen van de muziekstukken variëren van de strijd in Atjeh en Lombok en de schoonheid van het Paleis in Buitenzorg tot het dramatische einde in 1949 met het afscheid van een kolonie en van een planter en zijn Njai. De eerste draadloze verbinding tussen Indië en Nederland werd bezongen in het bekende levenslied “Hallo Bandung” van Willy Derby. Ook de klassieke muziek van Constant van de Wall, Paul Seelig en Fred Belloni, die zich lieten inspireren door de Gamelan en Krontjong muziek komen aan de orde.

De bladmuziek is thematisch ingedeeld en aangevuld met afbeeldingen van kunstenaars als Menno van Meeteren Brouwer, J.C. Rappard, J. Frank Niemantsverdriet en Eppo Doeve. Dit unieke boek is voorzien van een CD met nummers als: “Herinneringen uit Java” van Constant van de Wall, “Hallo Bandung” van Willy Derby, “Poezie en Proza in de Thee” van Wim Sonneveld en “Sarina, een Kind uit de Dessa” van de band “Kilima Hawaiians”. Adviesprijs: € 25,95.

Asta’s Ogen - Eveline Stoel. Indische Nederlanders heten de eerste en best geïntegreerde minderheidsgroep te zijn in ons land, maar hun succesverhaal heeft een keerzijde.

In verreweg de meeste Indische families werden de Indo-geschiedenis en de Indo-cultuur decennia lang doodgezwegen. Asta’s Ogen wekt beide tot leven. Het is het verhaal van een gewone, maar daardoor wel exemplarische familie van Indische Nederlanders, die in 1955 vanuit Soerabaya naar Nederland vertrekt. Terwijl Asta Hoyer-Fredriks in het voormalige Indië een welvarend leven leidde met een groot huis en bediendes, komt zij hier met haar moeër en zeven kinderen terecht in een contractpension in het Brabantse Oss. Een toen klein industriestadje waar men nog nauwelijks “donkere” mensen heeft gezien. Van een warm welkom in Nederland was geen sprake, maar Asta is vastberaden: ze gaan het redden in dit kille landje; ze moeten wel, want er is geen weg terug. Adviesprijs: € 12,50.

De Engel van Kebayoran, een familiegeschiedenis - Louis Zweers. In de zomer van 1951 reist de 18-jarige blonde studente Lily tegen de stroom repatrianten in naar Indonesië. Ze gaat naar haar man, de adellijke Amir, met wie zij in Nederland “met de handschoen” is getrouwd. Al gauw neemt de anti-westerse retoriek van Sukarno steeds heftiger vormen aan. Lily woont met haar man en drie kinderen in een villawijk in Bandoeng. Ze raakt hier steeds meer geïsoleerd. Amir werkt voor INTEL, de Indonesische Geheime Dienst en is gecharmeerd door de kosmopolitische Sukarno. Van lieverlee zetten de kinderen zich steeds meer af tegen hun “blanke” achtergrond. Een verhaal over familie en liefde, over angst en verlies in het turbulente postkoloniale Indonesië. Adviesprijs: € 19,50.

-à Dan nu drie boeken die in deze Indische reeks eigenlijk niet echt thuishoren, maar die wij u vanwege de actualiteit niet wilden onthouden:

Julian Assange: de biografie - Carsten Görig en Kathrin Nord. De man die de wereld veranderde, heeft sinds zijn publicaties op Wikileaks een kloof doen ontstaan in de samenleving. Voor zijn medestanders is hij de moderne Robin Hood van de Cyberspace, terwijl zijn tegenstanders hem zien als staatsvijand nummer één. Internetproviders weigeren hem serverruimte, banken blokkeren zijn rekeningen en zijn Wikileaks wordt gericht aangevallen. Het is oorlog in de virtuele wereld en in de echte wereld.

Wat is realiteit en wat schijn? Wie is deze charismatische man, die het in z’n eentje voor elkaar kreeg om grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China in verlegenheid te brengen. De schrijvers schetsen een portret van een man die de wereld verandert. Adviesprijs: € 10,00.


Inside Wikileaks: mijn tijd bij de gevaarlijkste website ter wereld - Daniel Domscheit-Berg. Alle onthullingen van Wikileaks houden de wereld in spanning. Welke organisatie steekt achter deze website, die invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke Task Force in actie bracht. Hoe ziet het eruit in et zenuwcentrum van Wikileaks en welke explosieve onthullingen liggen er nog in de la? De schrijver heeft sinds 2007 schouder aan schouder de website Wikileaks met Julian Assange opgebouwd. Sinds Daniel Domscheit-Berg zich in de herfst van 2010 terugtrok uit de organisatie is Julian nu alleenheerser. Een boeiend geschreven onderzoekingsverslag vol onbekende feiten en het vertelt het verhaal van Wikileaks zoals nog niemand het heeft kunnen vertellen: van binnenuit. Adviesprijs: € 16,90.

Staatsvijand nummer 1 - Marcel Rosenbach en Holger Stark. Hoe een groep internetactivisten de machtigste naties ter wereld uitdaagt, wordt in dit boek beschreven door twee journalisten van het Duitse blad Der Spiegel. In de grote landen van de wereld werkt Wikileaks samen met een aantal gerenommeerde media. Naast de internationale dagbladen The Guardian, The New York Times, Le Monde en El Pais is het Duitse Der Spiegel één van de officiële partners van Wikileaks. In dit boek wordt het onderzoek van het belangrijkste Duitse opinieblad naar Wikileaks en Julian Assange omschreven door twee specialisten. Niet in de laatste plaats bespreken zij ook het grote gevaar van de onthullingen voor de internationale veiligheid en verdiepen zij zich in de wijze van berichtgeving die de wereld nog lang zal doen naschudden. Adviesprijs: € 19,95.

*) De boeken die hiervoor besproken werden, zijn (tenzij anders vermeld) verkrijgbaar in de goede boekhandel of te bestellen bij de onlineshop van Van Stockum Boekverkopers, Den Haag. www.vanstockum.nl.


(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)

Sinds 1989 verzorgen wij vertalingen in en uit alle talen o.a. technisch, medisch, juridisch en commercieel gebied. Wij werken met gekwalificeerde en beëdigde vertalers (ook voor Indonesisch). Vertaling van en naar de moedertaal, controle door een tweede vertaler; kortom: bij ons vindt u de kwaliteit die u eist. Efficiënte werkwijze en organisatie garanderen snelheid en een redelijke prijs.

Creapro, hèt vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt!

Galileïstraat 18 - 2561 TE Den Haag - tel.: 070-362 05 89 (meerdere lijnen) - fax: 070-362 56 64

@: creapro@worldonline.nl W : www.creapro.myplaces.nl

Netherlands Indies Archives in Canada (N.I.A.C.)


Enkele weken geleden ontving de redactie een mailtje uit Canada van Huibert Sabelis Wybenga, een Indisch kunstschilder. Hij vertelde dat hij via een vriend op onze website terecht gekomen was en hevig geïnteresseerd werd in wat wij hier in dit kikkerlandje allemaal aan het doen waren. Wij antwoordden hem met een uitleg waar we mee bezig waren en stuurden hem tevens onze Nieuwsbrief toe.

Hij schreef toen terug met het verhaal dat hij in 1963 vanuit Nederland naar het Amerikaanse continent vertrok, waar hij zowel in Canada als in de Verenigde Staten gewoond heeft. In 1983 kwam hij weer in Canada te wonen en dit keer definitief. Zo’n 20 jaar terug heeft hij samen met Bouke de Jong, Bas Opdenkelder en Pol Maenhaut een Indische organisatie opgericht, de Netherlands Indies Archives in Canada. Het doel was regelmatig via correspondentie en telefoon met elkaar in contact te blijven. Bovendien wilden ze een aantal keren per jaar bij elkaar komen voor dansavonden en één keer per jaar voor een grote gezamenlijke picnic. Verder het een keer per jaar organiseren van een Kumpulan en verzamelt men foto’s, boeken, brieven en andere documenten die het samen Indo zijn versterken. Zodoende bewaren ze de Indische cultuur en geven dit door aan hun kinderen en kleinkinderen.

Huibert Sabelis Wybenga (rechts) met Bas Opdenkelder (links).

Ook hebben ze veel contacten met Indo groepen in California, waar veel meer Indo’s wonen dan in Canada. Omdat de Indo’s in Canada zo ver uit elkaar wonen hebben ze de activiteiten teruggebracht tot één grote activiteit, de picnic. Hiervoor kamperen ze dan een heel weekend op een stuk land in Bronte Creek Provincial Park in Burlington. Het was voor de (vooral oudere) mensen vaak erg moeilijk om die hele reis meerdere keren per jaar te ondernemen. In Canada is er een Multicultureel Departement, dat archieven en artefacten bewaart van vrijwel alle minderheidsgroepen in Canada en daar ook uitstekend voor zorgdraagt.

Huibert heeft onlangs een grote lijst met E-mail adressen doorgegeven van mensen uit zijn groep, die graag onze Nieuwsbrief willen ontvangen. Wij zijn erg blij met dergelijke contacten, omdat het belangrijk is dat Indische mensen, waar ook ter wereld, het gevoel van saamhorigheid weer terugkrijgen, wat ze sinds hun vertrek uit Indonesië eigenlijk altijd hebben moeten missen, bewust of onbewust. En dat ze een gemeenschappelijke culturele achtergrond hebben, waar ze trots op mogen zijn. Wij sporen dan ook andere groepen Indo’s aan om zich bij dit soort initiatieven aan te sluiten.

Als er mensen zijn, die het leuk vinden om met onze Canadese vrienden in contact te komen, dan kunt u bij de redactie het E-mail adres verkrijgen. Verder kunt u op de website van Huibert een kijkje nemen, want daar is naast wat informatie ook een deel van zijn werk te zien. www.sabelis.com.

______________________________


“Hoezo Indo”


Op 4 maart 2010 lanceerden drie enthousiaste jonge mensen HOEZO INDO, een online platform voor de derde generatie Indo’s. Hiermee draagt deze generatie bij aan het voortbestaan van de Indische cultuur.

De teamleden van HOEZO INDO

Hoezo Indo is geen vereniging of stichting, kent geen leden, heeft geen bijeenkomsten of feesten, maar is puur een informatieve website.

Indo zijn anno nu is voor hen niet meer hetzelfde als 20 jaar geleden. Bij deze generatie leeft de Indo Rock niet meer zo als bij de oudere generaties en ook Indische feesten met een “Tempo Doeloe” atmosfeer zijn niet meer zo echt hun ding. Daardoor dreigt de verbintenis met de culturele achtergrond en dus met de roots ook langzaam te verwateren.

Maar het gevoel, de herkenbaarheid, die zijn er nog steeds en vormen de gemeenschappelijke deler die Hoezo Indo wil laten zien, samen met de diversiteit, de passie en de creativiteit die leeft in de Indo gemeenschap.

Hoezo Indo richt zich hoofdzakelijk op de leeftijdsgroep van 20 tot 30 – 35 jaar. De website wil de lezers zo breed mogelijk informeren door middel van artikelen, interviews, foto’s via Flickr, video’s via YouTube en links met achtergrondinfo. Daarnaast hebben ze ook enkele vaste rubrieken, zoals “Where to go” en “What to eat” (die maandelijks wisselen); verzorgt het team elke twee weken een Blog en is er ook een wekelijkse Poll.

Een van de teamleden is zeven maanden geleden moeder geworden van een zoontje en wij laten haar hier aan het woord met een speciale oproep.

Hallo lieve mensen, mijn naam is Denise en ik ben een van de teamleden van Hoezo Indo. Zeven maanden geleden ben ik moeder geworden van Willem. Fantastisch natuurlijk en vooral omdat hij qua uiterlijk echt een klein Indootje is. Mijn vriend en ik hoopten daar ook op.

Ik had in eerste instantie gepland om na de bevalling wat oude Indische tradities te volgen. Maar dit ging net even iets anders. Willem kwam vijf weken te vroeg en door deze verrassing vergaten we dat we Selamtans wilden houden en meer van die traditionele Indische gebruiken. Maar misschien wil jij die tradities en gebruiken wel volgen na je bevalling. Of heb je dit gedaan toen je beviel. En hoe zit het met de opvoeding van jouw kleine Indootje? Heb je er ook Indische tintjes in verwerkt?

Ik ben op zoek naar leuke, spontane, jonge of aanstaande Indische moeders. Dus ben je zwanger of heb je een kindje in de leeftijd van 0 tot 5 jaar en lijkt het je leuk om hier iets over te vertellen voor Hoezo Indo? Of vind je het leuk om samen met jouw kleintje op de foto te gaan? Stuur dan alsjeblieft een mailtje naar: denise@hoezoindo.nl. Je kunt natuurlijk ook een comment plaatsen onder het Blog op onze website: http://www.hoezoindo.nl.

Wij zijn er ook op de volgende sites: http://www.facebook.com/pages/Hoezo-Indo, http://www.flickr.com/hoezoindo, en dan kun je ons ook nog volgen op: http://www.twiter.com/hoezoindo.

_______________________________


 

De Indische Agenda


12 maart 2011: Dansavond. Non Stop dansen op de muziek van “Soulflip 5”, “The Entertainers” en Woody Brunings. Deze dansavond wordt georganiseerd dor Stichting Molukass, terwijl de catering verzorgd wordt door Geredja Anugerah. De locatie is: Prinsenhof, De Bijlen 1, Buren (Gelderland). Tijden: 19.30 tot 01.00 uur. De toegang is: € 12,50. Inlichtingen: infomolukass@kpnmail.nl.

18 maart t/m 24 juli 2011: Oscar Motuloh, fotograaf. Het dramatische, haast abstracte is door de Indonesische fotoraaf vastgelegd in een tentoonstelling van vijftien imposante foto’s in zwart/wit. Zij doelstelling is het tonen van de leegte na overweldigende rampen, zoals tsunami’s, aardbevingen, uitbarstingen van vulkanen, modderstromen, enz. De mens is in zijn foto’s opvallend afwezig en het landschap is desolaat en vernietigd. Een getuigenverslag in beeld van de meedogenloze natuur.

Modderstroom, 27 mei 2006 in Sidoarjo, Java.

Door het imposante formaat van de foto’s voelt de bezoeker zich bijna een overlevende. Locatie: Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam, Tel: 020-5688215. Openingstijden: dagelijks 10.00 tot 17.00 uur. Toegang (tevens toegang tot het gehele museum): € 9,00; kinderen 6 t/m 17 jaar, studentenkaart en CJP: € 5,00; 65+ € 7,50; Stadspas: € 2,50; Gezinsdagkaart (2 volw. + max. 4 kinderen): € 25,00; Museumjaarkaart van toepassing. Inlichtingen: www.tropenmuseum.nl.

19 maart 2011: Meneer Mølsk. Een leuk theaterstuk voor kinderen vanaf 4 jaar door Gezelschap Etienne Borgers. Wat is het verschil tussen een huilende hond, het huilen van de wind en een huilende baby? Meneer Mølsk heeft geen enkel idee. Het interesseert hem ook niet. Andere mensen niet, de dieren niet en de natuur al helemaal niet. Maar dan verstoord hij op een dag per ongeluk het “Museum van Geluiden” en voor het eerst in zijn leven gebruikt meneer Mølsk zijn oren en ontdekt een wereld waarvan hij het bestaan niet wist. Met de geluiden en muziek als gids maakt hij een wonderlijke reis in de verbeelding. Locatie: Theater Pierrot, Ferrandweg 4-T, 2523 XT Den Haag, Tel: 070-3933348. Aanvang voorstelling is om 15.00 uur. Toegang: € 9,50. Info en reserveren: www.theaterpierrot.nl.

19 maart 2011: Dansavond C.G.S.Z. De Club Gezellig Samen Zijn houdt weer zijn sfeervolle dansavond. Muzikale medewerking verlenen onder andere de allround formatie: “Second Chance” met als speciale gast: Humphrey Gray. De locatie is: Danscentrum “Zwijssen”, Euterpelaan 3d, 5344 CA Oss, N.Br. Aanvang: 19.30 uur, zaal open 18.30 uur. Indische keuken is aanwezig. Toegang: € 12,00 per persoon; voorverkoop: € 10,00. Informatie en reserveren van kaarten: Trees de Liser de Morsain, Tel: 06-23907288, E-mail: deliser@live.nl.

19 en 20 maart 2011: Pasar Malam Doetinchem. Locatie: Tennishal, Sportweg 1, 7006 GJ Doetinchem. Tijden: zaterdag 12.00 tot 22.00 uur en zondag 12.00 tot 19.00 uur.

25, 26 en 27 maart 2011: Pasar Malam Leeuwarden. Locatie: WTC Expo, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden. Tijden: vrijdag 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag 13.00 tot 22.00 uur, zondag 12.00 tot 19.00 uur.

T/M 27 maart: Marion Bloem. In deze expositie is het nieuwe werk te zien van Marion Bloem. Haar schilderijen, tekeningen, collages, geconfronteerd met haar nieuwe literatuur. Op de slotdag zal zij tijdens een lezing vooral aandacht besteden aan haar nieuwe roman: “Meer dan mannelijk”. Verder zal zij het hebben over de samenhang tussen kunst, poëzie, film en romans.

Deze expositie wordt gehouden in het kader van het “Passa Porta Festival”. Locatie: QUEST 21, Avenue de Stalingrad – Laan 21, 1000 Brussel, België. Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur. Verdere inlichtingen via E-mail: info@dequeeste-art.be.

27 maart 2011: Dansmatinee. Een gezellige dansmiddag, georganiseerd door Tempo Baru. Tevens kunt u genieten van de kookkunst van Will en Lydia. Verder is er natuurlijk ook een loterij met leuke prijzen. Locatie: De Grevelingen, Grevelingen 66, 5215 ES Den Bosch. Tijden: zaal open: 13.30 uur, aanvang: 14.00 uur, sluiten om 18.00 uur. Toegang: € 4,00; donateurs van Tempo Baru: € 1,50. Inlichtingen: frank15554@hotmail.com.

1, 2 en 3 april 2011: Pasar Malam Apeldoorn. Locatie: Americahal, Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn. Tijden: vrijdag 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag 13.00 tot 23.00 uur, zondag 12.00 tot 20.00 uur.

1 april t/m 7 april 2011: Pasar Malam Indonesia.

Voor de tweede keer zal de Ambassade van Indonesië de Pasar Malam Indonesia gaan organiseren. Dit jaar zal deze maar liefst zeven dagen duren. Het doel is het promoten van de culturele, zakelijke en culinaire sectoren in Indonesië, alsmede het verstevigen van de emotionele banden tussen Nederlanders en Indonesië. Locatie: Malieveld, Den Haag (5 min. Lopen vanaf het Centraal Station). De openingstijden zijn: 10.00 tot 21.00 uur (2, 3 en 4 april tot 22.00 uur). Alle inlichtingen: Rita Suwandi, Tel: 070-3108146 en Laura Sujanto, Tel: 070-3108147. Via E-mail te bereiken: pasarmalam2011@indonesia.nl.

2 en 3 april 2011. Museumweekend op Bronbeek. Op 2 en 3 april trakteert Bronbeek jong en oud op activiteiten in Nederlands-Indische sfeer, tijdens het Nationaal Museumweekend. Op zaterdag neemt Eppo Steenhuisen je in zijn presentatie “De ontdekking van Indië” mee naar de beginjaren van wat later Nederlands Indië werd. Hij laat zijn verhaal illustreren door afbeeldingen van kaarten en andere voorwerpen die in Museum Bronbeek over deze periode zijn tentoongesteld. Op zondag hoort men de exotische klanken van de Gamelan door de groep “Kusumo Budoyo”. De jeugd tot 12 jaar kan op beide dagen met “Michiel de Scheepsknecht” de wereld van de VOC ontdekken. Michiel gaat op reis naar het verre Indië en vindt daar kostbare specerijen als peper, nootmuskaat, kruidnagel en kaneel. De kinderen kunnen hun eigen placemat maken over de reis van Michiel. Bronbeek is dat weekend voor ieder gratis te bezoeken. Locatie: Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763522. Inlichtingen: www.bronbeek.nl, E-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl.

4 april 2011: Netwerkborrel N.I.C.C. Zoals altijd op de eerste maandag van elke maand organiseert het Nederlands Indisch Cultureel Centrum weer haar NETWERKBORREL, die qua sfeer steeds meer het karakter krijgt van een gezellige soos. Toch wordt er wel degelijk genetwerkt en zien we ook regelmatig nieuwe gezichten. De organisatie nodigt dan ook met name bestuursleden van andere Indische, Molukse, Javaanse en Papoea organisaties uit om eens vrijblijvend langs te komen. Het is per slot van rekening altijd goed om kennis te maken en met elkaar van gedachten te wisselen. Locatie: Grand Café Restaurant EMMA, Regentesseplein 222, 2562 EZ Den Haag, Tel: 070-3655065. Bereikbaar met Tram lijn 11 en 12 (halte Weimarstraat) en Randstadrail lijn 3 (halte Conradkade/Regentesselaan). In de gehele omgeving geldt betaald parkeren. Het oriëntatiepunt is de Gedenknaald op het Regentesseplein. Inlichtingen via info@indisch-centrum-denhaag.nl.

10 april 2011: Zondagmatinee. Wie van fijne muziek en van dansen houdt, is op 10 april in De Prinsenhof aan het goede adres.

Met de band “Chard” maakt u een muzikale reis door de 60er en 70er jaren, blues, rock & roll, Indo Rock, evergreens, country, Indonesische, Menadonese en Molukse liedjes, en nog veel meer. En als u niet danst, is luisteren naar al die mooie muziek ook de moeite waard. Locatie: De Prinsenhof, Barneveldse- weg 16, 6741 LK Lunteren, Tel: 0318-482838. Aanvang: 13.30 uur (zaal open 13.00 uur) sluiting: 18.00 uur. Toegang: € 7,00 aan de zaal; in de voorverkoop: € 6,00. Indische keuken is aanwezig. Verdere inlichtingen en reservering: albertvanprehn@scarlet.nl.

16 april 2011: Fotodag Nederlands Indië. Veel Nederlanders hebben voorouders die in Indië hebben geleefd of zelfs in het KNIL gediend hebben of een overheidsfunctie hadden. Bij het opruimen van een lade, kast of de zolder komt men dan vaak oude foto’s en andere documenten of voorwerpen tegen, die daarmee te maken hebben. Op die foto’s en documenten staan vaak familieleden afgebeeld, al of niet in uniform. Het belang en de samenhang hiervan zijn niet altijd duidelijk. Op 16 april kunt u daarvoor naar Bronbeek, waar een panel van deskundigen u misschien meer kan vertellen. Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, Tel: 026-3763522. Tijden: 12.00 tot 17.00 uur. Toegang: normale museum entreeprijzen (zie: www.bronbeek.nl). Reserveren is wel noodzakelijk. Alle verdere inlichtingen via: nb.ravensbergen@mindef.nl.

23, 24 en 25 april 2011: Pasar Malam Rotterdam. Locatie: AHOY Hallen, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam. Tijden: zaterdag 12.00 tot 23.00 uur, zondag 12.00 tot 22.00 uur, maandag 12.00 tot 20.00 uur.

T/M 1 mei 2011: Straatkinderen wereldwijd. De fotograaf Tom Hendriks stelt met deze expositie het kind centraal. Door ze zelfbewust te portretteren toont hij ze als individuen met een eigen persoonlijkheid en eigen geschiedenis. “Straatkinderen lijden dubbel”, zegt Hendriks. Meer nog dan de armoede kwelt hen het gebrek aan aandacht en liefde.

Het zijn kinderen die geen kinderen kunnen zijn. “Aan mij de taak als fotograaf om te tonen dat ze de moeite waard zijn om te worden gezien”. Locatie: Museum voor Volkenkunde, Steenstraat 1, 2300 AE Leiden, Tel: 071-5168800. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is: € 5,50 per persoon; jeugd 13 – 18 jaar, CJP, 65+ € 3,00; 4 t/m 12 jaar € 2,00. Op de woensdag is het gehele museum gratis toegankelijk. De toeslag voor een tijdelijke tentoonstellingen is € 1,00. Museum-jaarkaart is van toepassing. Informatie: www.volkenkunde.nl.

6, 7 en 8 mei 2011: Pasar Malam Geleen. Locatie: Sportcentrum Glanerbrook, Kummenaedestraat 45, 6165 BT Geleen. Tijden: vrijdag 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag 13.00 tot 22.00 uur, zondag 12.00 tot 20.00 uur.

7 en 8 mei 2011: Pasar Siang. Een van de leukste kleine pasars in ons land. Locatie: Taman Indonesia, klein exotisch dierenpark, Kallenkote 53, 8345 HE Kallenkote (nabij Steenwijk, Overijssel). Tijden: beide dagen 10.00 tot 18.00 uur. Toegang: entreeprijs dierenpark.

25 mei t/m 5 juni 2011: Tong Tong Fair (voorheen Pasar Malam Besar). Het duurt nog wel even, maar toch hier alvast een geheugensteuntje. De grootste Pasar ter wereld buiten Indonesië komt er weer aan. Locatie: Malieveld, Den Haag (5 min. Loopafstand vanaf het Centraal Station).

De voorverkoop van de kaarten is dit jaar ook via alle 400 Primera filialen in Nederland. Bij de Stichting Tong Tong zijn nu al E-tickets verkrijgbaar via http://www.tongtongfair.nl/voorverkoop/index.php.

______________________________


(advertentie)

De Garoeda en de Ooievaar Indonesië van kolonie tot nationale staat


Naast de reguliere boekbesprekingen eerder in deze Nieuwsbrief, wilde de redactie aan dit boek van Herman Burgers afzonderlijk aandacht besteden. Het werd in 2010 uitgegeven door KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) en beschrijft het wordingsproces van de Indonesische staat, waarbij er vanuit gegaan wordt dat die zijn bestaan niet alleen dankt aan de nationale vrijheidbeweging. Ook de Nederlandse staat waartegen die beweging zich eerde, heeft expliciet hieraan bijgedragen.

Het boek behandelt tal van zaken die in de bestaande geschiedschrijving weinig of geen aandacht krijgen. De auteur ontleende zijn gegevens onder andere aan interne documenten uit die tijd.

Enkele opvallende bevindingen die in het boek naar voren komen:

* Een in november 1945 door de Nederlandse regering genomen besluit om in Indonesië een grote strijdmacht op te bouwen, die eerst in 1947 inzetbaar zou worden, heeft het beleid tegenover de Republiek beslissend beïnvloed.

* Ten onrechte heeft de Nederlandse regering steeds verklaard dat de Republiek in de overeenkomst van Linggadjati de soevereiniteit van Nederland had erkend.

* De in 1947 en 1948 tegen de Republiek ondernomen offensieven (de “Politionele Acties”) zijn niet begonnen vanwege het mislukken van de onderhandelingen, maar de onderhandelingen zijn mislukt omdat Nederland zijn strijdkrachten niet wilde terughalen zonder die actief te hebben ingezet.

* Een op 17 juli 1949 door Van Mook geschreven betoog tegen de plannen om Nieuw Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht te houden, is niet ter kennis van de Nederlandse Ministers gebracht.

* De formulering van het in 1949 in Amsterdam ondertekende Charter van Soevereiniteitsoverdracht had tot het

gevolg dat Nederland daarbij ook de soevereiniteit van Nieuw Guinea aan Indonesië overdroeg.

De auteur Herman Burgers is oud-topambtenaar en voorziet met dit kritische boek over de scheiding Nederland – Indonesië in een duidelijke behoefte naar het verlangen naar waarheidsvinding, dat leeft bij veel mensen die de periode bewust hebben beleefd en hun nazaten. Het beschrijft Indonesië vanaf het begin van de Nederlandse kolonisatie tot aan de ontstaansgeschiedenis van Sukarno’s Indonesië. Burgers hanteert hierbij een goed leesbare zakelijke stijl, waardoor zijn boek autoriteit uitstraalt.

Jammer is dat Herman Burgers zich in zijn onderwerpen heeft moeten beperken en daardoor groepen als de Indo-Europeanen en de Chinezen onvoldoende aan bod komen. Dit meent niet weg dat het toch ook voor deze groepen een waardevol document is over hun eigen geschiedenis, door welke kennis genomen kan worden van wat er zich destijds werkelijk achter de schermen afspeelde.

Uitgave: KITLV, Leiden; 808 pagina’s gebonden, met kaarten en foto’s. ISBN 978 90 6178 347 5. Ook te bestellen bij www.kitlv.nl. Prijs: € 44,90.

_______________________________

Korte berichten

In Memoriam

Op 7 februari 2011 is onverwacht op 71 jarige leeftijd Pierre Bovens overleden. Pierre is 16 jaar lang bestuurslid geweest van Stichting HALIN (Hulp Aan Landgenoten in Indonesië). De laatste jaren was hij tevens vice-voorzitter van de stichting.

Jarenlang heeft hij bevlogen en geëngageerd de belangen behartigd van de mensen die hij in zijn functie vertegenwoordigde. Voor Stichting HALIN is hij altijd een voorbeeld van een voorvechter geweest voor onze landgenoten in Indonesië, die hulp nodig hadden. Tevens heeft hij vele jaren zijn HALIN vertegenwoordigd in het Bestuur van Het Indisch Platform. Sinds enkele jaren was hij ook een sympathieke vriend van het bestuur van het Nederlands Indisch Cultureel Centrum. Wij zullen hem missen.

______________________________

Oproep Borduren in de oorlog

In de collectie van het Verzetsmuseum in Amsterdam bevinden zich vele tientallen borduurwerken, gemaakt door vrouwen die in gevangenschap zaten in de Tweede Wereldoorlog. Dit hield hen in barbaarse tijden op de been, bood hen een uitlaatklep en gaf een beetje kleur aan het grauwe bestaan. Het Verzetsmuseum heeft nu een tentoonstelling gepland, die naar verwacht in juni 2011 zal plaatsvinden. De collectie zal voor het eerst sinds de oorlog voor het publiek te zien zijn.

Verreweg de meeste borduurwerken zijn in de Japanse kampen gemaakt door de Nederlandse en Nederlands-Indische vrouwen. Het museum heeft echter bitter weinig achtergrond-informatie bij de te tonen objecten. De meeste van de schenkers zijn inmiddels overleden en vaak ook zijn de voorwerpen bij toeval in de collectie terecht gekomen.

Daarom vraagt men zich bij het museum zich af of er mensen zijn, die bij deze tentoonstelling behulpzaam kunnen zijn. Mensen met ervaringen en/of kennis van het onderwerp en die dit tijdens de kamptijd zelf hebben meegemaakt. Tips of misschien andere connecties bij wie wij informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Kortom, het museum zoekt verhalen uit Indië over borduren in de Japanse Kampen.

Het Verzetsmuseum wordt jaarlijks door 40.000 mensen bezocht. In 2010 werd een recordaantal van 58.000 bezoekers geteld, waarvan 15.000 scholieren in groepsverband. Deze jeugd krijgt dan tevens in aansluiting op hun bezoek een lesopdracht op school.

Mensen die willen helpen de geplande tentoonstelling tot een succes te maken, kunnen contact opnemen met de coördinatoren van het museum: Stefanie en Lizzy, Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, Tel: 020-6202535. info@verzetsmuseum.org of vonwolzogenkuhr@verzetsmuseum.org.

___________________________________

Krontjong bladmuziek

In aansluiting op ons artikel in deze Nieuwsbrief over Krontjong muziek, hier een leuke LINK naar een site met Krontjong bladmuziek. U vindt er zo’n

20 bekende en onbekende songs. Deze bladmuziek is geschreven voor piano of voor gitaar. Het is beslist de moeite waard om deze website eens met een bezoekje te vereren. Een aanrader. http://www.indoshop.nl/deelsite1/krontjong.html.

______________________________

Tientjes actie N.I.C.C.

In de vorige editie hebben wij onze Tientjes Actie gelanceerd. En de resultaten daarvan beginnen nu langzaam binnen te druppelen. Nogmaals willen wij een beroep doen op uw bereidheid onze Tientjes actie te steunen. Vorige maand hebben wij u reeds verteld dat u ons hiermee heel erg helpt in ons streven naar een groot zelfstandig Indisch Centrum in Den Haag. Bovendien geeft u dan blijk van uw erkenning en waardering voor het vele werk dat wij verrichten. Niet in de laatste plaats daardoor ontvangt u al voor het derde jaar deze Nieuwsbrief. Eveneens hebben wij u gevraagd om te overwegen om onze Nieuwsbrieven als advertentiemedium te gebruiken. Ook daarmee kunt u ons enorm helpen. Ook dan komen er inkomsten, waar we gewoon niet buiten kunnen. Uw tientje is voor ons goud waard. Rabobank nr. 1292 16 836 t.n.v. NICC te Den Haag, o.v.v. TIENTJES ACTIE.

______________________________


The Lions Club

Traditiegetrouw zal ook de Lions Club dit jaar weer aanwezig zijn met een stand op de komende Tong Tong Fair, die van 25 mei tot en met 5 juni 2011 op het Haagse Malieveld gehouden wordt. De organisatie is nog op zoek naar een paar vrijwilligers, die de stand willen bemannen en de welbekende loten aan de man willen brengen. Zoals bekend is het een loterij zonder nieten, dus men kan iedereen gelukkige maken met een prijsje. Met de opbrengsten worden operaties bekostigd bij kansarme kinderen in Indonesië. Vanaf dit jaar hoeft u zich niet meer via E-mail aan te melden, maar kunt u dit rechtstreeks doen via de website van de Lions Club.

Diensten zijn verdeeld in blokken van twee uren. Twee aaneengesloten blokken zou heel erg mooi zijn.

U kunt uw diensten boeken via: www.slni.nl. Dit vergt even wat aandacht, maar met behulp van de inschrijffunctie (menu-optie: Instructie Inschrijven TTF 2011) moet dat wel lukken, denken we. Leest u vooraf eerst even de inschrijvingsinstructie op de website.

Mocht u het allemaal toch te ingewikkeld vinden, stuurt u dan zo spoedig mogelijk uw periode beschikbaarheid per E-mail naar: ttf@slni.nl., waar u ook voor andere vragen en informatie terecht kunt. In het geval u er helemaal niet meer uitkomt, neemt u dan contact op met de voorzitter van The Lions Club: Steven de Frel, Tel: 06-41208000.

___________________________________

Artikelen in Nieuwsbrief

Dit jaar is de redactie begonnen met het schrijven van hoofdartikelen in de Nieuwsbrief, waarvan we hopen dat u als lezer daar belang in stelt. Maar graag willen we echt weten wat u interesseert of wat u denkt dat andere lezers interesseert. Wij willen daar in de toekomst op inhaken om zodoende onze nieuwsbrief meer aan de verwachtingen en de behoefte te laten voldoen. Dus geef uw mening en neem contact op met de redactie via E-mail adres: hans-vogelsang@hotmail.com. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
_______________________________

Lach je kripoet

Een oudere Indo is samen met zijn nonja in de supermarkt. Ineens is hij haar echter kwijt. Op zoek naar haar botst hij met z’n winkelwagentje tegen die van een Hollandse man op. Hij zegt “Aduh, neem mij niet kwalijk, maar ik ben mijn vrouw kwijt en die ben ik nu aan het zoeken”. Waarop de Hollandse man zegt “Ook toevallig, ik ben mijn vriendin ook kwijt; maar hoe ziet uw vrouw eruit?” De oudere Indo zegt: “Aduh segh, mijn nonja heeft lang zwart haar, is heel slank, mooie groen-bruine ogen en lange benen. En hoe ziet uw vriendin eruit?” De Hollandse man antwoordt “Wat kan mij dat schelen, we gaan die van u zoeken”

______________________________

 


 


Recept van de maand Pindang Kuning (Moluks visrecept)


Ingrediënten: 2 middelgrote makrelen (rauw) of andere stevige vis, 3 sjalotten, 2 groene lomboks, 1 flinke of 2 dunne stengels lente-ui, 1 stengel sereh, 1 limoen, 1 kopje water. Voor de boemboe: 5 kemerinootjes, 1 tl. djaheh, 1 tl kunjit, 1 tl laos, 2 rode lomboks, 2 tenen knoflook, 1 tl. tomatenpuree, snufje zout.

Bereiding: Meng de ingrediënten voor de boemboe in een keukenmachine, of nog beter: wrijf ze fijn in een vijzel, eventueel met een drupje water. De sjalotten heel fijn hakken, de groene lomboks schuin in dunne ringen snijden. Snijd de serehstengel in tweeën en kneus de helften met de bodem van een steelpan. De lente-ui schuin grof snijden en de vis in grove hapklare stukken.

Doe een scheutje olie in de wok, heet laten worden en dan de boemboe, sereh, sjalotjes en groene lomboks toevoegen en zachtjes laten fruiten; dan kopje water en sap van een limoen (naar smaak) erbij doen en eventueel een snufje zout. Daarna de stukken vis en gesneden lente-ui erbij

en heel kort stoven tot je ziet dat de vis gaar wordt (niet te lang, dan valt de vis uit elkaar). Erg lekker met witte rijst en met Atjar Ketimoen (een frisse komkommersalade). TIP: U kunt ook variëren door in plaats van vis, grote garnalen te gebruiken; ook erg lekker. Selamat Makan.


The story of…. “The Black Dynamites”

Onder de titel: “The story of….” zal de redactie met een zekere regelmaat een legendarische Indo-band of Indo-artiest voor het voetlicht plaatsen. In deze editie wordt de spits afgebeten door The Black Dynamites, omdat deze vermaarde band op 24 april 2011 hun laatste grote Reünie zal houden in zalencomplex De Leuningjes in Poeldijk. Meer informatie hierover aan het eind van dit artikel.


De allereerste echte Rock & Roll opnamen in Nederland werden in 1959 gemaakt van “The Hurricane Rollers” en geperst op het Phonogram label van Philips. Eind 1959 kwamen daar de Tielman Brothers met “Record Hop / Swing It Up” bij op het Imperial label van Bovema. Eveneens eind 1959 maakte platenbaas Hans Kellerman op zijn label Delahay Records een enorme klapper met het befaamde nummer van Rocco Granata: “Marina”.

Op 18 november 1959 speelden “The Bell Boys” als slotact op het eerste Teenager Festival in de grote Koepelzaal van de Haagse Dierentuin. Hans Kellerman ontdekte de groep daar en contracteerde hen voor plaatopnamen op zijn Delahay label. Op 6 december deed de groep nog mee aan een talentenjacht in Brussel en kort daarna werden de eerste opnamen gemaakt in een studio in Heemstede. Pas na de opnamen van de eerste twee singles in januari 1960 kreeg de band een nieuwe naam: The Black Dynamites. Probleem was, dat in Amerika al een band bekend stond onder de naam: Freddy Bell and The Bell Boys (Giddy Up A Ding Dong, 1956) en daardoor was het verstandiger om de singles niet onder de naam The Bell Boys uit te brengen. Vanaf dat moment waren de “True Legends of Indo-Rock geboren en ze waren”Ready to Rock”.

Oprichter van de band was saxofonist-gitarist Harry Koster, vanaf het eerste uur bijgestaan door bassist Rudi Piroeli, die in 2008 overleed. Onder de naam The Bell Boys verzorgden ze regelmatig optredens, waaronder steevast het nieuwjaarsbal op Dansschool Vermeulen in Den Haag. Eveneens bestond de band toen nog uit gitarist Fred Christoffel en drummer Henny Heutink (overleden in 2000). De band werd pas compleet toen ook zanger Nico Fioole zich aansloot.

In mei 1960 vertrokken The Black Dynamites in een gewijzigde samenstelling naar Duitsland als een van de eerste Indo Rock bands. Rudie Piroeli was als bassist naar The Hurricane Rollers overgestapt. Bassist Alfons van Voorst tot Voorst nam de plaats in van Harry van der Voet en Rudie Copiens bleef thuis en dook later op bij de band Ricky Blake & The Royals in België. De Haagse pianist Rob van Kreefeld ging mee naar Duitsland en de band had een aantal succesvolle optredens, onder andere in Dancing Westhof in Heiderberg, waar veel Amerikaanse militairen kwamen.

In 1961 en 1962 viel Rob Danekes nog een tijd in voor Henny Heutink en in het najaar van 1961 verliet de sologitarist en mede-oprichter van de band Fred Christoffel de groep en nam de leiding over van The Black Magic. De zeer ervaren en een van de allerbeste Indo gitaristen Dolf de Vries nam zijn plaats in. In 1962 stapte Nico Fioole over naar The Black Magic en niet lang daarna vertrok die band naar Spanje.

In 1963 kwam Rob van Kreefeld als pianist terug bij The Black Dynamites, die echter een jaar later gevraagd werd om bij het Cabaret van Paul van Vliet in Pepijn te komen spelen. In 1965 ging de groep naar Spanje om daar onder contract te gaan spelen in de beroemdste feestzaal van Madrid, Florida Park. Eveneens in 1965 wonnen ze een prestigieuze eerste prijs in de internationale competitie van moderne muziek en rockbands, mede dankzij de lange drumsolo van Herbert Hooijkaas. Deze competitie werd uitgezonden door de Spaanse nationale televisie en dat deed alle deuren open. Ze kregen een contract bij de grote platenmaatschappij Polydor en veranderden hun naam in: Los Indonesios.

In 1969 ging Harry Koster tijdelijk terug naar Nederland en kwam de Spaanse gitarist Joe Fusté als vervanger in de groep. Drummer Herbert Hooijkaas was intussen getrouwd met een Spaanse en sloot zich aan bij de Jazzformatie Los Bombines uit Sevilla. Hij speelde in totaal tien jaar als jazzdrummer bij deze formatie.

Van 1970 tot 1973 speelde de nieuwe bezetting van Los Indonesios met onder andere sologitarist Dolf de Vries voornamelijk in Zuid Afrika in onder meer Maseru en Lesotho. In die tijd namen ze ook een LP op voor het eigen label Intelec van de Holiday Inn keten. Na 1973 bleef de groep in de zon, want tot 1977 waren ze actief op de Canarische Eilanden. Daarna keerden ze terug naar Nederland om dan in 1981 in de Haagse Houtrusthallen weer op te duiken in de bezetting vrijwel allemaal oud-gedienden van de groep uit de rijke historie van The Black Dynamites. Daarna bleef Harry Koster actief in diverse bezettingen in het Indo-Rock circuit. Met name zijn samenwerking met de gitaristen Ben Poetiray en Ronnie Nyendorf deed sterk terugdenken aan de gouden jaren van weleer.

In 1998 wordt op verzoek van de vele fans weer opgetreden in de Zoetermeerse uitgaansgelegenheid Locomotion. Een live registratie van dit optreden komt datzelfde jaar uit op CD. Heden ten dage treden The Black Dynamites nog steeds op, met als aanvullende gast-bandleden onder andere de gitarist Ron Stam, ex-Tielman Brothers zanger/gitarist Franky Luyten, ex-Eastern Aces bassist Tony Lentze en zanger Ritchie Grey.

In 2007 maakte Harry Koster deel uit van The Raw Feet Players, een gelegenheidsformatie, bijeen gebracht voor de theaterproductie Indo?Rock! van Theatergroep DELTA. Gedurende het gehele bestaan van The Black Dynamites heeft de groep een groot aantal platen en CD’s gemaakt. Zo werden er ongeveer 10 singles uitgebracht, 3 LP’s en 5 CD’s.

Reünie

Op zaterdag 24 april 2011 (1e Paasdag) houden The Black Dynamites een groots opgezette Reünie. Veel topartiesten zullen hieraan hun medewerking verlenen. Grote namen als Eddy Chatelin, Ben Poetiray, Robby Latuperisa, Oscar Rexhauser, Alphonse Favery, Daan Hoyer en vele anderen zullen de support-act voor hun rekening nemen. The Black Dynamites met namen als Harry Koster, Dolf de Vries, Nico Fioole, Roy de Fretes, Shorty Miller, Rob van Kreefeld, Benny Peea en anderen zullen het glorieuze middelpunt van deze reünie zijn.

Deze reünie wordt gehouden in Zalencentrum De Leuningjes, Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk, Tel: 0174-244761. De tijden zijn van 18.00 tot 00.30 uur en de entree bedraagt € 12,50. Reserveren noodzakelijk bij: Jacques Wentink, Tel: 0171-437642, jclwentink@ziggo.nl; Trees Arnold-Westerkamp, Tel: 070-3200737, keewees@casema.nl; Rens Borghouts, Tel: 070-3938377, rensborghouts@live.nl en Sonja & Rubens Agaatz, Tel: 079-3623022, agaat99@planet.nl. De organisatie van deze reünie is in handen van Club Ramona en Club Tari Merak.

______________________________

·         

 

DJ GUIDE PARTY AGENDA Jongeren die een avond uit willen en nog geen keuze hebben gemaakt waar naar toe: Even surfen naar een speciale Party website en je kunt een uitgebreide keuze maken waar je naar toe kunt. Een website met vrijwel alle DJ’s, Dance Events, Party Agenda, organisatoren en nog veel meer informatie vind je op deze site. Alles overzichtelijk gerangschikt op datum en op stad/dorp, waar ook in heel Nederland. www.djguide.nl Het Dance & Party Informatiepunt voor jongeren


Strip door: Hugo Driessen

Nieuws van het


Ook het Bestuur van Het Indisch Platform wil bij deze de persoonlijk en zakelijk waardevolle bijdrage van Pierre Bovens memoreren. Gedurende de vele jaren dat wij hem in ons midden mochten verwelkomen op vergaderingen en tijdens andere bijeenkomsten, hebben wij hem als een goede vriend leren kennen, die vaak (terecht) kritisch, maar altijd met humor zijn standpunten verdedigde en namens HALIN zijn positie binnen het bestuur innam. Daarnaast was Pierre een sociaal zeer bewogen man, waar hij ook regelmatig duidelijk blijk van gaf, maar die ook met verve op zijn strepen kon staan als dat noodzakelijk was. Die eigenschappen maakten hem tot een bestuurslid pur sang. Het zal vreemd zijn zonder hem verder te moeten. Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte toe.

Namens het bestuur,

Herman Th. Bussemaker.

______________________________


(advertentie)

Het Nederlands Indisch Cultureel Centrum zoekt een medewerk(st)er voor het werven van advertenties voor de nieuwsbrieven en de website Vergoeding is mogelijk op provisiebasis. Tevens zoeken wij een Juniorredacteur, 10-14 jr. voor de rubriek KIDzzz Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met de redactie van deze nieuwsbrief

(advertentie)


Colofon

Digitale maandelijkse Nieuwsbrief van: Nederlands Indisch Cultureel Centrum

Hoofdredacteur: Hans Vogelsang Redactie: Jean M. Bosch van Drakestein Juniorredacteur: nog niet bekend Correspondenten: Piet Zevenbergen (recepten) Jan de Jong (Indisch Platform) Huibert Sabelis Wybenga (Canada) Strip: Hugo Driessen Vormgeving: Hans Vogelsang Technische realisatie: Dennis v.d. Ham (Borca-Online Computer Service)

Verschijning: de 10e van elke maand Sluitingsdatum kopij en advertenties: de 4e van elke maand Advertentietarieven: op aanvraag Postadres: Daguerrestraat 14 2561 TT Den Haag - Nederland

W : www.indisch-centrum-denhaag.nl @: info@indisch-centrum-denhaag.nl

Aanmelden Nieuwsbrief (subscribe): http://www.indisch-centrum-denhaag.nl/phplist/?p=subscribe&id=1 Afmelden Nieuwsbrief (unsubscribe): http://www.indisch-centrum-denhaag.nl/phplist/lt.php?id=YUQMBQUEUE0ARQMLBAY%3D

Overname van (delen van de) inhoud is toegestaan, mits met bronvermelding. © 2011 N.I.C.C. Den Haag

Het Nederlands Indisch Cultureel Centrum steunt Den Haag in haar nominatie naar Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Wij zoeken Indische organisaties en personen om deze ondersteuning invulling te geven

 

Kijkt u ook regelmatig op ons weblog? http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com Altijd het laatste nieuws het eerst!

_______________________________________

Vergeet u niet om onze NETWERKBORREL op 4 april alvast in uw agenda te noteren? U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur! Grand Café Restaurant Emma - Regentesseplein - Den Haag _______________________________________