STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

 

Geschiedenis van Stichting de Brug

 

Stichting De Brug is opgericht op 22 november 1983 uit een initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam waren in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. De zusters en de paters hadden zich in de achterliggende jaren veelal bezig gehouden met alleenstaande mensen en personen die door verschillende omstandigheden met gevoelens van vereenzaming te kampen hadden. Zij hadden de indruk dat zij niet lang meer op die wijze hun werkzaamheden zouden kunnen voortzetten.

 

Oorspronkelijk uitgangspunt was dat door een huiskamerproject op te richten er intensievere opvang mogelijk zou zijn. De zusters wilden hun klooster beschikbaar stellen als onderkomen voor de nieuw op te richten stichting. Het benodigde geld zou wel komen. Al vrij snel bleek dat de dag en nacht opvang te hoog gegrepen was omdat dit voornamelijk door, niet geschoolde, vrijwilligers zou moeten gebeuren.

Jammer genoeg heeft men toen besloten om de oorspronkelijke ruimte, die bestond uit twee woonlagen, op te splitsen. De bovenverdieping werd verkocht. De parterre werd huiskamerproject De Brug. Dit project werd vanaf de zomer 1989 tot april 2000 geleid door een betaalde projectleidster.

Sinds 1983 is er veel veranderd. De zusters, die in de begintijd van De Brug nog actief waren namen in de loop der jaren stuk voor stuk afscheid. Voor hen zijn er steeds meer vrijwilligers uit de buurt in de plaats gekomen. Sommigen zijn ‘allround’ inzetbaar op verschillende taken. Anderen hebben een specifieke taak. Een van de belangrijkste taken van een Brug gastheer of gastvrouw is een luisterend oor bieden aan de bezoekers, mensen met elkaar in contact brengen.

Ten opzichte van het begin van De Brug zijn de vrijwilligerstaken ook veranderd. In de begin werd iedereen betrokken bij alles wat er op De Brug gebeurde, droeg iedereen een steentje bij: elke beleidsmatige beslissing of verandering werd aan de medewerkers voorgelegd. Hierdoor ontstond een onwerkbare situatie omdat ad-hoc beslissingen niet of nauwelijks genomen konden worden.

 

In de beginjaren kwamen veel bezoekers uit de buurt. Na de vijftiger jaren, toen de westelijke tuinsteden meer uitgebreid werden, kwamen er, naast de autochtone bevolking, veel Indische Nederlanders, omdat zij gedwongen waren om hun geboorteland Nederlands-Indië te verlaten, in Slotermeer, Geuzenveld en Osdorp wonen. Voor de Indische bevolkingsgroep uit de tuinsteden is in samenwerking met stichting Pelita in 1996 een Kumpulan Jembatan (bijeenkomst) op De Brug gestart. In de loop der jaren zijn veel oorspronkelijke bewoners verhuisd naar andere stadsdelen. Voor hen in de plaats kwamen Turkse en Marokkaanse mensen in de wijk wonen. De vergrijzing in de wijk neemt toe, net als overal in Nederland, worden ouderen alleen maar ouder waardoor de mogelijkheid vergroot wordt dat ook de vereenzaming toeneemt.

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum