STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

 

Missie Stichting De Brug

Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan een geëmancipeerde, multiculturele samenleving, dicht bij en van mensen

 

Visie Stichting De Brug

De visie van Stichting De Brug is dat zij ervan overtuigd is dat een geëmancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, zodra iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil. Juist het behoud van culturele identiteit, als één van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is. Zodra wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, wordt contact oppervlakkig, wordt ware verbondenheid onmogelijk.

In de visie van de Stichting is het in de oprechte ontmoeting van de ander, met al dat die ander meebrengt, hoe wij onszelf kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven.

 

Doelstelling Stichting De Brug

Stichting De Brug heeft tot doel om die ontmoeting, voor eenieder die daaraan behoefte heeft, mogelijk te maken. Zij doet dat door de exploitatie van De Multiculturele Huiskamer; een ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving. Hier ervaren mensen dat zij een plek hebben waar zij gerespecteerd worden, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, dat zij erbij horen, dat ze thuis zijn: eenheid in verscheidenheid.

 

De mensen van de stichting: allereerst de vrijwilligers!

Bestuur

Coördinators

Medewerkers

 

En verder

Werkplan 2016-2017

Rapportage 1e kw. 2016

Geschiedenis van De Brug

 

Telefoonnummers, e-mailadressen en locatie

Bereikbaarheid van De Brug

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

 

Informatie

e-mail en telefoonnummers

 

Contactformulier

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum